Novice / Merjenje kakovosti vode

Zaradi vse večje atraktivnosti Velenjskega jezera in Velenjske plaže, vedno večjega števila kopalcev ter skrbi za varovanje njihovega zdravja smo že leta 2012 na Ministrstvo za okolje in prostor RS podali predlog za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda. Monitoring jezerske vode za namen kopanja izvajamo že sedmo leto in kopalna voda ves čas ustreza merilom za kopanje ter kriterijem za uvrstitev med kopalne vode.

Skladno z veljavno zakonodajo je za kopalne vode določena pogostost vzorčenja, tj. 4-krat na kopalno sezono. Ker se zavedamo odgovornosti do kopalcev, smo v Mestni občini Velenje določili večjo pogostost merjenja kakovosti vode, in sicer na tedenski ravni, kar pomeni 10–12 vzorčenj v času kopalne sezone. Od leta 2012 pa vse do danes smo kakovost vode v Velenjskem jezeru spremljali skladno s kriteriji za spremljanje kakovosti kopalnih voda na podlagi veljavne Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda. Tudi letos smo že začeli z vzorčenjem. Prvi rezultati vzorčenj, ki smo ju opravili 4. in 18. junija, so pokazali, da je voda na Velenjski plaži in Velenjskem jezeru za kopanje primerna in ustreza merilom za kopalne vode.

Meritve potekajo tedensko. Rezultati so objavljeni vsak konec tedna na spletni strani Mestne občine Velenje (www.velenje.si), na plakatih na Velenjski plaži in v kampu ter na telopih po mestu.

Velenjska plaža je že leta 2016 na tekmovanju »Best of summer in Slovenia 2016«, ki ga organizira ekipa »InYourPocket« (mestni vodiči), prejela naziv najboljši kraj za kopanje v Sloveniji.